Hebt u al eens ecologisch-economisch gedacht ?

De prijzentendens in de dakdekkerswereld staat de laatste jaren onder zware neerwaartse druk. Onder druk van sommige fabrikanten-plaatsers wordt deze neerwaartse spiraal nog steeds verder gezet. Weinigen houden blijkbaar rekening met het naakte feit dat deze op omzet en volume gerichte strategie zeer grote risico's inhoudt voor de klant, maar ook voor de dakdekker-plaatser welke in eerste instantie zal worden geconfronteerd met de problematiek van ontevreden klanten en zeker niet in de laatste plaats met de naam en de sector, welke tendens verder wordt aangetast ondanks het feit dat er goede en degelijke materialen op de markt voorhanden zijn. Waar zijn kwaliteit en levensduur? In de sector platte daken stijgt het aantal schadegevallen onrustwekkend door het gebruik van te lichte en onderschatte dakopbouwen. Wanneer prijsaanvragen rond worden gestuurd voor nieuwbouw met één laag roofing, samen met één laag isolatie van twijfelachtige kwaliteit, mechanisch bevestigd met schroeven zonder degelijke garantie op een te scherp berekende staalplaat, dan is dit niet alleen een aanfluiting van het gezond verstand maar ook economisch en ecologisch een niet te dulden zaak.

 

Wat is de prijs van een dergelijke dakopbouw wanneer we, na voortdurend onderhoud, al snel een volledige vernieuwing of renovatiemogen verwachten en deze dus ook dienen in te calculeren. Wat zijn na bv 10 jaar (of veel vroeger) de economische en ecologische gevolgen en de hiermee verbonden kosten, en zijn deze wel realistisch in te schatten.
Hoelang zijn die kosten voor afbraak, en vooral verwijdering van platdak-producten nog te verantwoorden. Dit afval is bijna altijd gemengd, meestal schadelijk, duur in vernietiging en bijna onbetaalbaar in verwerking.


Wist u dat bv. in Oostenrijk en Zwitserland een 15 m3 container platdak-afval weghalen omgerekend tussen 80.000 en 90.000 fr. kost. Hoelang zal het nog duren voor dit ook bij ons het geval is. De prijzen hiervoor zijn in België in een decennium vertienvoudigd en er is nog geen einde in zicht. Dit is dan ook een duidelijke reden dat hoogwaardige materialen in deze landen een groot en nog steeds stijgend marktaandeel opeisen. vb geëxpandeerde cellenglasisolatie, en als dichtingslaag P.I.B. kunststoffolie of hoogwaardige SBS en A.P.P. dakbanen met dubbele trilaminaatwapening onderliggende dampdruk ontspanningszones, en hoge kunststoftoevoegingen.

 

Wij vinden het onze plicht, als dakdekkersbedrijf onze klanten-bouwheren en zelfs architecten hierop te wijzen bij het ontwerpen van projecten of bij het renoveren van daken, en degelijke voorstellen te lanceren.

 

Er zijn namelijk producten op de markt welke inderdaad bij aankoop duurder uitvallen maar waarvan bewezen is dat ze bv. na 40 jaar dienst op het dak nog in perfecte staat terug te vinden zijn, waar zelfs bij renovatie een scheiding van de versleten dakhuid en de isolatie perfect mogelijk is zelfs in volverkleefde uitvoering. Denken wij hierbij aan bv. Foamglas. Dit herleidt de totale kostprijs van een renovatie tot een fractie, de stortkosten en de milieulasten tot het strikte minimum.

 

Het economisch en ecologisch verschil tussen een dakopbouw welke bv. 40 jaar in orde blijft (enkel vervangen van de toplaag) en een herhaaldelijk te vernieuwen of te herstellen dakopbouw met steeds terugkerende kost kunt u aflezen van het uiteindelijke prijskaartje. Het verschil is hemeltergend.

 

Een voorbeeld: bij een van onze industriële klanten hebben wij een totale dakrenovatie doorgevoerd van een dak op betondrager van ong. 2000 m2. Het betreft hier een plat dak van ong. 22 jaar oud. Het pakket dakbedekking was door de opeenvolgende herstellingen opgelopen tot een meer dan 7 cm dikke troep van ongeveer 10 lagen allerhande roofing, de ene al slechter dan de andere, telkens boven mekaar aangebracht. Wanneer wij na de totale vernieuwing (alles wegnemen en van op de betondrager terug opbouwen) een reconstructie maakten van de kostprijs van alle zogenaamde vernieuwingen, was dit een veelvoud van één degelijke renovatie.
In de context van deze bedenkingen dringen zich een aantal vragen op welke bij elke dakopbouw, nieuw of renovatie, losstaande van de bouwfysische normen, dienen te worden gesteld, ongeacht de wettelijke 10-jarige aansprakelijkheid.

 

  • Hoelang behoudt een product zijn eigenschappen in de tijd en in zijn functie?
  • Kunnen materialen onderling worden gescheiden bij renovatie bv. vervangen van een toplaag?
  • Welk is het volume en de kostprijs van een renovatie uitgedrukt in m3 afval.
  • Is een leverancier zelf bereid zijn afbraakmaterialen voor recyclage of herbewerking terug te nemen of worden hiervoor inspanningen geleverd.
  • Kunnen stortkosten of afvalproductie worden beperkt en zelfs uitgesloten.
  • Kunnen bepaalde vervuilende en schadelijke toestanden worden vermeden bv. rookontwikkeling en vrijkomen van giftige stoffen bij bv. brand.
  • Werd bij productie van materialen rekening gehouden met een ecobalans

 

Wanneer deze overwegingen meespelen in de beslissingsfase van een project zult u merken dat ecologisch denken ook economisch verantwoord is.

 

 

Het artikel verscheen in februari 1999 in Industrie Press - uitgave N° 126 ter gelegenheid van 40 jaar Batibouw. Reeds in 1999 verkondigden we ecologisch verantwoordde uitvoeringen.

 


Keer terug >>

 

Industrieweg 1019          info@lid.be
3540 herk-de-stad          Tel. 013 33 38 78