Bouwen en premies : in de tweede helft van 2016 kunnen mogelijk een aantal premies aangepast worden.

  

 

1. De premies voor bestaande woningen

 

Tot en met 30 juni van 2016 loopt het huidige premiesysteem verder zal het nu bestaat. Je krijgt een premie van je netbeheerder als je je dak, vloer of muren isoleert, oude beglazing vervangt of een zonneboiler of warmtepomp installeert. Een overzicht vind je hieronder.

 

De lopende premies zijn enkel geldig voor eindfacturen tot en met 30 juni 2016. Vanaf 01 juli 2016 zouden een aantal premies mogelijk veranderen, waaronder die voor dakisolatie en isolerende beglazing. Hier is nog geen definitieve beslissing rond gevallen. 

Wel belangrijk is dat de bestaande woning moet aangesloten zijn op het distributienet voor 1 januari 2006.

 

OVERZICHT VAN DE BESTAAND PREMIES

 

 

WAT?

 HOEVEEL?

1.

Dakisolatie via aannemer

6, 7 of 8 €/m² (R-waarde minstens 3,5; 4,0 of 4,5 m²K/W)

2.

Dakisolatie doe-het-zelf

3, 3,5 of 4 €/m² (R-waarde minstens 3,5; 4,0 of 4,5 m²K/W)

3.

Na-isolatie buitenmuur via aannemer

15 €/m² (R-waarde minstens 2,0 m²K/W)

4.

Na-isolatie spouwmuur via aannemer

6 €/m² (conform STS 71-1, een kwaliteitskader van de overheid)

5.

Vloerisolatie via aannemer

6 €/m² (R-waarde minstens 1,2 m²K/W)

6.

Hoogrendementsbeglazing via aannemer

  • Bij vervanging enkel glas: 12 €/m² (U-waarde max 1,1 W/m²K)
  • Bij vervanging enkel of dubbel glas: 15 €/m² (U-waarde max 0,8 W/m²K)

7.

Warmtepomp via aannemer

Premie van max 1.700 € (hangt af van het type)

8.

Zonneboiler via aannemer

550 €/m², max 2.750 €, max 50 % factuur

9.

Combipremie nieuwe ramen en muurisolatie via aannemer

  • Bij raamvervanging enkel glas: 48 €/m² (Ug-waarde max 1,1 W/m²K, Uw-waarde 1,7 W/m²K), max 1.680 euro
  • Bij raamvervanging enkel of dubbel glas: 60 €/m² (Ug-waarde max 0,8 W/m²K, Uw-waarde max 1.7 W/m²K), max 2.100 euro
  • De premie voor muurisolatie blijft identiek

10.

Extra voor beschermde afnemers

50 % verhoging op bovenvermelde premiehoogtes en maxima

11.

Individuele condensatieketel voor beschermde klanten via aannemer

800 €

 

De premies kunnen aangevraagd worden via je netbeheerder. Je woonplaats bepaalt wie je netbeheerder is. Via je netbeheerder moet je de premies aanvragen. Die kent ze toe en betaalt ze uit. De premies worden pas betaald als de werken volledig beëindigd zijn. Je moet je werken dus vooraf kunnen financieren. De energielening helpt je daarbij.

 

2. Belastingvermindering voor dakisolatie blijft

 
De belastingvermindering van 30 % op investeringen in dakisolatie blijft nog minstens tot eind dit jaar bestaan. Hiermee kan je maximaal 3.050 euro fiscaal voordeel verkrijgen.

 

Voorwaarden :

  • je woning moet bij de start van de werken minstens vijf jaar oud zijn.
  • het gebruikte isolatiemateriaal moet een R-waarde hebben van minstens 2,5 m² K/W.
  • de werken moeten uitgevoerd worden door een erkende aannemer

 

 

3. Maximum E-peil nieuwbouw: E50


Vanaf dit jaar ligt de E-peilnorm voor nieuwbouwwoningen op 50 en niet meer op 60. In 2018 wordt dat E40. En in 2020 E35. Vanaf 2021 moeten alle nieuwbouwwoningen bijna- energieneutraal
(= maximaal E30) zijn.

 

Het E-peil is de energetische eindscore van je woning. Hoe lager, hoe energiezuiniger. Als jouw E-peil een pak beter scoort dan de wettelijke verplichtingen heb je recht op onderstaande premie.

 

 

4. Beter dan E20? Premie!

 

Doe je het als nieuwbouwer veel beter dan de gevraagde E-peilnorm? Dan krijg je van je netbeheerder een globale premie. Hoe lager het E-peil, hoe hoger die premie. Voor bouwaanvragen vanaf 2016 krijg je een premie vanaf een E-peil van 20 of lager. Die bedraagt 1.800 euro en nog eens 50 euro per punt onder E20 voor huizen. En 800 euro en nog eens 30 euro per extra E-punt voor appartementen. 

 

 

5. Beter dan E30? Korting op onroerende voorheffing

 

Bovendien levert een beter E-peil je ook een korting op je onroerende voorheffing op. Ook hier speelt het jaar van de bouwaanvraag mee. Hoe groter het kadastraal inkomen van je woning, hoe groter je korting.

 

 

6. Strengere waarden ramen, vloeren, muren en daken

 

Als je vanaf dit jaar een vergunning aanvraagt of melding doet van een nieuwbouw, zal ook de maximale U-waarde (die de hoeveelheid doorgelaten warmte bepaalt) van een aantal constructieonderdelen naar beneden gaan.Voor vloeren, muren en daken is dat vanaf nu een U-waarde van 0,24 W/m²K. Voor vensters is dat maximaal 1,50 W/m²K. Dit natuurlijk om de totale isolatiewaarde van de woning te verbeteren.

 

 

7. Nieuwe ventilatieverplichtingen

 

Laatste grote verandering in 2016 zijn de nieuwe verplichtingen rond ventilatie. Dien je pas dit jaar je bouwaanvraag in, dan zal je moeten zorgen voor een verplicht ventilatievoorontwerp en -prestatieverslag. 

 

Bron: Vlaams Energieagentschap (VEA)

 


Keer terug >>

 

 

 

Industrieweg 1019          info@lid.be
3540 herk-de-stad          Tel. 013 33 38 78